Γιατί να γίνω Κυνηγός

1) Το κυνήγι φέρνει κοντά τους ανθρώπους στο περιβάλλον και τη φύση.
2) Δημιουργεί και αναπτύσσει σωστά την κυνοφιλια.
3) Αποτρέπει την αστυφιλία.
4) Δίνει τις βάσεις για την σωστή χρήση του όπλου αλλά και με τους κανόνες ασφάλειας.
5) Δημιουργεί τάσεις οικολογικής συμπεριφοράς καθώς το κυνήγι συνδέεται με δραστηριότητες όπως δεντροφύτευση, αναδάσωση, εμπλουτισμός της χλωρίδας.
6) Ο εθελοντισμός είναι μια ακόμα αφορμή.
7) Περιβάλλει όλα τα κοινωνικά στρώματα και και σε όλη την επικράτεια.
8) Συνδράμει στην καλή μας φυσική κατάσταση.

νέος κυνηγός