Το ΦΕΚ με τις Ρυθμίσεις Θήρας

Δημοσιεύτηκε το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με τις Ρυθμίσεις Θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2015 - 2016. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται εκεί η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2016 - 2017 καθορίζεται από τις 20 Αυγούστου 2016 μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ισχύει μέχρι την 10 Μαρτίου 2017.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ». Στο Κεφάλαιο Β ανα- φέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ: http://issuu.com/greekhunter/docs/rythmiseis_thiras?e=25976896/37981234