Έρχεται το τέλος του κυνηγιού του τρυγονιού στην Ευρώπη;

Έρχεται το τέλος του κυνηγιού του τρυγονιού στην Ευρώπη;

Οι ημερομηνίες 22 και 23 Μαΐου είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση του κυνηγιού του τρυγονιού σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, καθώς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να λάβουν σχετικές αποφάσεις. 

Η συζήτηση γίνεται για τα τρυγόνια (Streptopelia turtur) και το επονομαζόμενο Adaptive Harvest Management, το οποίο αναφέρεται στον καθορισμό του μέγιστου αριθμού κάρπωσης ανά είδος ανά χώρα σε σχέση με τον πληθυσμό του είδους, ο οποίος θα υπολογίζεται καθημερινά (με σχετική ενημέρωση που θα λαμβάνεται από τους κυνηγούς). Μόλις επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός κάρπωσης το κυνήγι του είδους θα απαγορεύεται αυτόματα.

Η Ε.Ε. έχει ετοιμάσει Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση του πληθυσμού του τρυγονιού σε ανεκτά επίπεδα, ενώ το Adaptive Harvest Management αναμένεται να είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της κυνηγετικής δραστηριότητας των Ευρωπαίων στο εν λόγω είδος. Η Ευρώπη θέλει να καταφέρει την καθολική εφαρμογή του Adaptive Harvest Management σε όλα τα κράτη μέλη και μέχρις ότου γίνει αυτό εφικτό θέλει να αναστείλει το κυνήγι τρυγονιού.

Η κρίσιμη τακτική συνεδρία της Ειδικής Επιτροπής, που ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με τις Οδηγίες για τα Άγρια Πτηνά και τους Βιοτόπους (Expert Group on the Birds and Habitats Directives) έχει καθοριστεί για τις 22 και 23 Μαΐου 2018 και εκεί αναμένεται να ληφθούν και οι όποιες σχετικές αποφάσεις.

Τρυγόνι
Ευρωπαϊκή Ένωση
Πηγή: 
offsite.com.cy
Θήραμα: