Εφαρμογή "Κυνηγός" για το smartphone

Ο «ΚΥΝΗΓΟΣ» είναι μία εφαρμογή για το κινητό, η οποία παρέχει γεωπληροφορίες, αλλά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την πλήρη ενημέρωση του Έλληνα κυνηγού.

Η βασική λειτουργία της εφαρμογής βασίζεται στην παροχή χρήσιμης γεωπληροφορίας στον κυνηγό με ταυτόχρονο εντοπισμό της θέσης του στον χάρτη. Συγκεκριμένα, για να μη φορτώνει η συσκευή σας δεδομένα που δεν είναι πρακτικά χρήσιμα, παρέχονται τα παρακάτω τέσσερα βασικά layers γεωπληροφορίας:

• Εκτροφεία Θηραμάτων

• Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές

• Καταφύγια Άγρια Ζωής

• Πυρήνες Εθνικών Δρυμών

Εκτός από τα παραπάνω τέσσερα βασικά layers γεωπληροφορίας - χάρτες παρέχονται και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με:

• Τα θηρεύσιμα είδη

• Τις ρυθμίσεις θήρας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο

• Άδειες θήρας

• Τους νομικούς περιορισμούς

• Τους κανόνες και οδηγίες για την άσκηση θήρας

• Χρήσιμα τηλέφωνα

• Καιρός

• Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής

Η εφαρμογή λειτουργεί κανονικά σε κινητά τηλέφωνα και Tablet συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android από Έκδοση 4.1.2 και πάνω και μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ

Android
Google Play
Κυνηγός
Smartphones
Πηγή: 
Google Play Store