Δασικές πυρκαγιές και κυνηγετική κοινότητα

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν την κύρια απειλή και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τα δάση της Ελλάδος. Κάθε καλοκαίρι, οι πυρκαγιές προκαλούν τεράστιες καταστροφές στα δασικά οικοσυστήματα αφήνοντας στο πέρασμά τους στάχτες και αποκαΐδια. Οι πυρκαγιές έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές, οικονομικές επιπτώσεις και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Στην ακραία περίπτωση των πυρκαγιών του 2007, το κόστος ήταν 84 ανθρώπινες ζωές, 2.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένης γης (δάσος, και αγροτεμάχια), 2.000 καμένα σπίτια και άλλα κτίσματα και συνολικές ζημιές που έφτασαν τα 5 δισ. ευρώ. 

Φέτος για ακόμη μια χρονιά τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2015, εκδηλώθηκαν στην επικράτεια συνολικά (1.621) πυρκαγιές, ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2014 είχαν εκδηλωθεί (1.043) πυρκαγιές, δηλαδή παρατηρείται για φέτος μια αύξηση (578) πυρκαγιών, ήτοι ποσοστό αύξησης 55,4% των πυρκαγιών για το εν λόγω διάστημα. Οι πυρκαγιές είναι αρκετές φορές καταστροφικές προκαλώντας απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και καίγοντας τεράστιες εκτάσεις. Ως φυσικό φαινόμενο, όμως, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και αυτό που εμείς μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι να τις περιορίσουμε.

Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες καταστροφές στο μέλλον είναι καίριας σημασίας η έγκαιρη και ακριβής ανίχνευση της πυρκαγιάς, προτού εξαπλωθεί σε μεγάλη έκταση και δυσκολέψει ο έλεγχός της.Πριν από λίγες μέρες μάθαμε για μια ελληνική εταιρία που προσπαθεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών σε δασικές περιοχές και σκεφτήκαμε πως η κυνηγετική κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίξει την προσπάθεια Ελλήνων επιστημών να μας απαλλάξουν από όλα εκείνα τα δεινά που ζούμε κάθε χρόνο στη χώρα μας λόγων των πυρκαγιών.  Η εταιρία, που είναι τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Αθηνών, υλοποιεί μια προηγμένη λύση με το όνομα «Μελέαγρος» που αξιοποιεί εικόνα από κάμερες για να ανιχνεύσει καπνό ή φωτιά. Η εικόνα από τις κάμερες μεταφέρεται σε  Η/Υ και γίνεται ανάλυση της από αλγορίθμους.  Σε περίπτωση που η πιθανότητα να υπάρχει συμβάν πυρκαγιάς υπερβεί ένα όριο, αποστέλλεται μια ειδοποίηση στον διαχειριστή του συστήματος. Μαζί με την ειδοποίηση αποστέλλεται και μια εικόνα από την περιοχή ώστε να γίνει έγκαιρη αξιολόγηση του συναγερμού και να εκτιμηθεί η κρισιμότητα της κατάστασης.

Μελέαγρος

Εμείς αισθανόμαστε πως είναι ηθική υποχρέωση κάθε κυνηγού να υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, γι αυτό σας προσκαλούμε να ψηφίσετε το «Μελέαγρο» στο διαγωνισμό “BUSINESSITEXCELLENCE”. Οι κυνηγοί ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα να σεβόμαστε και να προσέχουμε τη φύση, καθώς περνάμε σε αυτή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Η κυνηγετική κοινότητα έχει επανειλημμένα αποδείξει την αφοσίωση της στη φύση έχοντας πραγματικά μεγάλη συνεισφορά στην προστασία, διατήρηση και αειφορική διαχείριση της δαπανώντας ιδίους πόρους για να οργανώσει δράσεις πυροπροστασίας και αναδάσωσης. Πατήστε εδώ και ελάτε να κάνουμε για ακόμη μια φορά το καθήκον μας για την προστασία του βουνού, το οποίο για μας είναι τόπος συνάντησης και ηρεμίας! 

δασικές πυρκαγιές
τεχνολογία
Κυνηγοί