Αυστηροί όροι στη διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων

Αυστηροί όροι στη διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Α.Π. στέλνει έγγραφο προς τις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων για εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγωνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων.

«Με αφορμή ανακοινώσεις που διακινούνται συστηματικά στο διαδίκτυο, ότι επίσημοι κυνολογικοί όμιλοι διοργανώνουν κυνολογικούς αγώνες, εκτός επιτρεπόμενης περιόδου και χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες προς κυνολογικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης σας, για την αυστηρή εφαρμογή των όρων και τοιν προϋποθέσεων της αριθμ. 91613/1073/2-4-1999 Απόφασης (ΦΕΚ 423 Β’ ) περί «καθορισμού όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι) σκύλων δεικτών, καθώς και για τον έλεγχο τυχόν διαπιστούμενης, σχετικής με το θέμα, παραβατικότητας», αναφέρει το έγγραφο.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση (ΕΔΩ) η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών επιτρέπεται μετά από άδεια της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο χρόνος διεξαγωγής των Α.Κ.Ι. καθορίζεται ανάλογα με το καθεστώς που ισχύει σε κάθε περιοχή (καταφύγιο άγριας ζωής, ιδιωτικές εκτάσεις, κλπ). Σε κάθε περίπτωση, όμως, ακόμα και στους χώρους εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή Α.Κ.Ι. κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά, διαβάζουμε στο διαδίκτυο επίσημες ανακοινώσεις συλλόγων και οργανώσεων για διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων κατά την μη επιτρεπόμενη περίοδο.

Αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων
Πηγή: 
dasarxeio.com