Ασαφής η εικόνα για την λύσσα

Ασαφής η εικόνα για την λύσσα

Μέτρια φαίνεται πως είναι τα αποτελέσματα στον τομέα της επιτήρησης της λύσσας καθώς ο αριθμός των δειγμάτων που έχουν συλλεγεί κρίνεται ως μικρός και έτσι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Στις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ο βαθμός επιτήρησης της λύσσας κρίνεται καλύτερος σε σχέση με άλλες Περιφερειακές Ενότητες. Στις περιοχές της Δράμας και της Φλώρινας τα αποτελέσματα ήταν μέτρια. Όσον αφορά τις άλλες περιοχές, λόγου του μικρού αριθμού δειγμάτων που συλλέχθησαν, δεν μπορεί να υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση της λύσσας σ’ αυτές, ακόμα και για περιοχές των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, όπου σημειώθηκαν κρούσματα τα προηγούμενα έτη. Περιορισμένα είναι και τα δείγματα παθητικής επιτήρησης στις περιοχές που δεν αναφέρθηκαν κρούσματα, αλλά που όμως γειτνιάζουν με περιοχές όπου εμφανίστηκε το νόσημα, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η εκτίμηση παρουσίας ή μη της λύσσας σ’ αυτές.

Σύμφωνα με το Agronews ότι η αποστολή ονομάτων θηροφυλάκων και δασικών υπαλλήλων που επιθυμούν να εμβολιαστούν στην Υπηρεσία από μέρους της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, θα επισπεύσει τον εμβολιασμό τους από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση, επικοινωνήστε το τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 – 212 5725

Λύσσα
δείγματα λύσσας
Αλεπού
Πηγή: 
agronews.gr
Θήραμα: