Απαγόρευση κυνηγιού στον Αχέροντα

Απαγόρευση κυνηγιού στον Αχέροντα

Με Δασική Απαγορευτική Διάταξη του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων, για δυο κυνηγετικά έτη (έως 31-7-2018), στην έκταση της Ζώνης Α1 (περιοχή Δέλτα Αχέροντα) και Α2.1 (Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος) της Προστατευόμενης Περιοχής Εκβολών και Στενών του Ποταμού Αχέροντα, που περιλαμβάνεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Πρέβεζας.

Τα όρια της Ζώνης Α1 (περιοχή Δέλτα Αχέροντα) και Α2.1 (Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος) περιγράφονται και απεικονίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 36427/23-3-2009 (ΦΕΚ Δ´ 396).

Αχέροντας
ποταμός Αχέροντας
Απαγόρευση κυνηγιού
Πηγή: 
dasarxeio.gr