Απαγόρευση κυνηγιού στη Ροδόπη λόγω κακοκαιρίας

Απαγόρευση κυνηγιού στη Ροδόπη λόγω κακοκαιρίας

Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Ροδόπης.

Στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης σημειώνονται τα εξής:

"Απαγορεύουμε, στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Ροδόπης, την άσκηση της θήρας όλων των θηραμάτων, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, ιδιαιτέρως στην περίπτωση, που το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού των θηραμάτων, εξαιτίας αυτής της κα- τάστασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69, Ν. 996/71, Ν. 177/75 και της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β ́/1985) κοινής απόφασης των κ. κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στους Δασικούς, εν γένει, υπαλλήλους, τους φύλακες θήρας των αναγνωρισμένων, ως συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΚΑ, Κυνηγετικών Οργανώσεων (Συνομοσπονδίας – Ομοσπονδίας και Τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων), το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με τη δημοσίευση αυτής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017, ήτοι στις 28-02-2017.

Κακοκαιρία
Ροδόπη
Απαγόρευση θήρας
Πηγή: 
dasarxeio.com