Απαγορεύσεις κυνηγιού σε χιονισμένες εκτάσεις

Απαγορεύσεις κυνηγιού σε χιονισμένες εκτάσεις

Με βάση τις σχετικές αποφάσεις, απαγορέυεται το κυνήγι σε περιοχές της Μακεδονίας - Θράκης, της Λάρισας και των Τρικάλων, σε περιοχές όπου έχει σημειωθεί χιονόπτωση. 

Αναλυτικότερα: Με δυο αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, υπογραφόμενες, με εντολή αυτού, από τους δασάρχες Βέροιας και Σταυρού, απαγορεύεται η άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. έντονη και παρατεταμένη χιονόπτωση) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας των Δασαρχείων Βέροιας και Σταυρού αντίστοιχα. Και στις δυο περιπτώσεις, η ισχύ της απαγόρευσης θήρας αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017

Με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, υπογραφόμενη, με εντολή αυτού, από τον Διευθυντή Δασών ν. Λάρισας, απαγορεύεται η άσκηση της θήρας στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας, όπως παρακάτω:

* Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).

* Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι.

* Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης. Η ισχύ της απαγόρευσης θήρας αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017 με τη μέριμνα των Δασαρχείων Λάρισας, Ελασσόνας και Αγιάς. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Δ/νση Λάρισας, Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας, Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Λάρισας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, υπογραφόμενη, με εντολή αυτού, από τον Διευθυντή Δασών ν. Τρικάλων, απαγορεύεται η άσκηση της θήρας στο νομό Τρικάλων, κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας, όπως παρακάτω:

* Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).

* Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι.

* Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης. Η ισχύ της απαγόρευσης θήρας αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Δ/νση και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Τρικάλων και Καλαμπάκας.

Χιόνι
Απαγορεύσεις θήρας
Πηγή: 
dasarxeio.com