Αντικυνηγετική ανακοίνωση από το κόμμα των Οικολόγων-Πράσινων

Αντικυνηγετική ανακοίνωση από το κόμμα των Οικολόγων-Πράσινων

Το κόμμα των Οικολόγων-Πράσινων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την παρουσία κυνηγετικών οργανώσεων στα σχολεία, σύμφωνα με την οποία οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τον σεβασμό στα ζώα και στο περιβάλλον θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η αντικυνηγετική ανακοίνωση των Οικολόγων-Πράσινων αναφέρει τα ακόλουθα: "Το τελευταίο διάστημα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλιών που ως Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Η απαγόρευση εισόδου εκπροσώπων κυνηγετικών ή φιλο-κυνηγετικών σωματείων στα Δημόσια σχολεία επιτέλους αποκόπτει το δημόσιο σχολείο από μια πρωτόγνωρη εξοικείωση και ηρωοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θανάτωση ζώων. Η προσπάθεια κάποιων κυνηγών να σχετίσουν τη δραστηριότητά τους με δήθεν οικολογικές ευαισθησίες είναι θλιβερή κι επιστημονικά έωλη.

Εάν, εν τέλει οι κυνηγοί επιλέγουν να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στην αγάπη για το κυνήγι, ας μην έχει αυτή την υποχρέωση το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Η κατ' ουσία ανάκληση της έγκρισης επισκέψεων σχολείων σε χώρους όπου ζουν ζώα υπό αιχμαλωσία βρίσκει απόλυτα σύμφωνους το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων. Είναι ανήκουστο η Πολιτεία να αποδέχεται πρακτικές που διαιωνίζουν την αντίληψη της απόλυτης εξουσίας του ανθρώπου πάνω στη φύση. Αναμένουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα σταματήσουν τις επισκέψεις σχολείων σε ζωολογικούς κήπους και το δελφινάριο, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει πριν καιρό.

Η ανάλογη απαγόρευση επισκέψεων σχολείων σε χώρους όπου εκτρέφονται ζώα προοριζόμενα να αξιοποιηθούν για τη γούνα τους συμπληρώνει μια σειρά πρωτοβουλιών που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση της δημόσιας εκπαίδευσης με τις στάσεις που επιλέγει να καλλιεργήσει στους νέους Έλληνες η Πολιτεία. Αναμένουμε περαιτέρω πρωτοβουλίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ για δομικές παρεμβάσεις που να καλλιεργούν την ισορροπία στις σχέσεις που αναπτύσσει ο άνθρωπος με το περιβάλλον του τόσο στα σχολικά εγχειρίδια όσο και στην γενικότερη στόχευση της δημόσιας ελληνικής παιδείας. Ταυτοχρόνως, αναμένουμε και νομοθετικές παρεμβάσεις από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να προωθήσουν ρυθμίσεις που να εναρμονίζονται με τις οικολογικές θέσεις στις οποίες βασίστηκε το ΥΠ.Π.Ε.Θ."

Απάντηση σε όλες αυτές τις αιτιάσεις μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ

Οικολόγοι
Οικολόγοι-Πράσινοι
Αντικυνηγετική προπαγάνδα
Πηγή: 
Οικολόγοι-Πράσινοι