Ανησυχία για το παράνομο κυνήγι αποδημητικών πουλιών στην Κύπρο

Ανησυχία για το παράνομο κυνήγι αποδημητικών πουλιών στην Κύπρο

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Πτηνολογικής Σύνδεσμος Κύπρου, καθώς τα περιστατικά παράνομης παγίδευσης αποδημητικών πουλιών που περνούν πάνω από το νησί παραμένουν εξαιρετικά υψηλά. 

Με 2,3 εκατομμύρια πουλιά να εκτιμάται ότι έχουν θανατωθεί στην Κύπρο το φθινόπωρο 2016, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου τονίζει την επιτακτική ανάγκη ανάληψης δράσεως τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και από τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων. Τα τελευταία ευρήματα του συνεχόμενου και συστηματικού προγράμματος παρακολούθησης του Πτηνολογικού για την παράνομη παγίδευση δείχνει ότι 21 χιλιόμετρα διαδρομών για δίχτυα ήταν ενεργά το φθινόπωρο 2016 εντός της περιοχής της έρευνας πεδίου που καλύπτει περιοχές στη Λάρνακα-Αμμόχωστο και Άγιο Θεόδωρο-Μαρώνι. Με βάση τα στοιχεία πεδίου του Πτηνολογικού, εκτιμάται ότι σχεδόν 2,3 εκατομμύρια πουλιά μπορεί να έχουν θανατωθεί στην Κύπρο το φθινόπωρο 2016.

Η παράνομη παγίδευση πουλιών αποτελεί ένα σοβαρό και επίμονο πρόβλημα τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στις Βρετανικές Βάσεις. Στην Κυπριακή Δημοκρατία, η χρήση ξόβεργων είναι διαδεδομένη και υπάρχουν εστιατόρια που παράνομα προσφέρουν αμπελοπούλια, ενώ στις Βρετανικές Βάσεις γίνεται εκτεταμένη παγίδευση με δίχτυα καθώς και εκτενής χρήση ηχομιμητικών συσκευών που οδηγούν τα πουλιά στον θάνατό τους. Η εκτεταμένη παγίδευση με δίχτυα επιβεβαιώνεται περαιτέρω από τα στατιστικά στοιχεία πάταξης, όπου για τους μήνες Αύγουστο – Οκτώβριο 2016 οι διωκτικές αρχές κατάσχεσαν πάνω από 850 δίχτυα, ο υψηλότερος αριθμός διχτύων που κατασχέθηκε τα τελευταία 6 χρόνια. Όσο για τα ξόβεργα, οι διωκτικές αρχές κατάσχεσαν συνολικά περισσότερα από 3,500.

Συγκεκριμένα, το περασμένο φθινόπωρο, στην περιοχή Δεκέλειας των Βρετανικών Βάσεων, η χρήση διχτύων παρέμεινε σε επίπεδα ρεκόρ με το Κάβο Πύλα να καταγράφεται ως η χειρότερη περιοχή παράνομης παγίδευσης με τη χρήση διχτύων στην Κύπρο. Επιπλέον, άλλες εξελίξεις τονίζουν την απουσία πολιτικής βούλησης εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ανάληψη ουσιαστικής δράσης για την αντιμετώπιση αυτού του επίμονου προβλήματος. Επιπλέον, εκτός από την συμπερίληψη του ‘εναλλακτικού σχεδιασμού’ στο Στρατηγικό Σχέδιο για την ‘επιλεκτική θήρευση αμπελοπουλιών με παρέκκλιση’ το 2015, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας εισηγήθηκε έναν καταστροφικό τροποποιητικό νόμο, ο οποίος εισάγει σειρά χαλαρώσεων και «τρυπών» στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Ένα βασικό μέτρο για την καταπολέμηση της βιομηχανικής κλίμακας παράνομης παγίδευσης πουλιών στην επικράτεια των Βρετανικών Βάσεων είναι το πρόγραμμα αφαίρεσης ακακιών, το οποίο ξεκίνησε η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων τον Δεκέμβριο 2014. Δυστυχώς, αυτή η δράση διακόπηκε απότομα τον Οκτώβριο 2016, όταν η τοπική κοινότητα των υποστηρικτών της παράνομης παγίδευσης έκανε έντονες διαδηλώσεις κατά της αφαίρεσης ακακιών. Ο Πτηνολογικός καλεί τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων να συνεχίσει το πρόγραμμα αφαίρεσης ακακιών στο Κάβο Πύλα το 2017, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η δυναμική και η θετική πρόοδος που έχει επιτευχθεί με την αφαίρεση 54 στρεμμάτων ακακιών κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2014 – Ιανουάριος 2016. Ο Πτηνολογικός δεσμεύεται να συνεχίσει να παρακολουθεί αυτό το επίμονο πρόβλημα και να αναλάβει περαιτέρω δράσεις σε διάφορα επίπεδα για την αντιμετώπισή του, ενώ καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές να επιδείξουν επειγόντως μια σταθερή πολιτική ‘μηδενικής ανοχής’ ενάντια στην παράνομη παγίδευση πουλιών.

Παράνομο κυνήγι
Αποδημητικά πτηνά
Κύπρος
Πηγή: 
Birdlifecyprus.com