Λαγοσκυλο

Τύπος αγγελίας: 
Προσφορά
Τιμή: 
700,00€
Περιοχή: 
Αττική

Σεγγουτσι κόκκι
νο θυλικο καθαροεμο με χαρτιά καθαροεμιας 4,5χρ
Μόνο λαγό με δοκιμή

Ιδιότητα: 
Ιδιώτης
Όνομα: 
Γιωργος
Τηλέφωνο: 
6974304194