Χαρίζεται λαγόσκυλο

Τύπος αγγελίας: 
Προσφορά
Τιμή: 
0,00€
Περιοχή: 
Αίγιο

Χαρίζεται από κυνηγό λαγόσκυλο Γκέκας θηλυκό, 3,5 ετών με τσιπ.

Ιδιότητα: 
Ιδιώτης
Τηλέφωνο: 
6978325085