ΑΓΟΡΑ

Τύπος αγγελίας: 
Ζήτηση

ΑΓΟΡΑ ΛΑΓΩΝΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ [4] ΕΤΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΠΑΤΙΤΟ ΚΗΝΙΓΗ ΣΕ ΠΕΤΡΟΤΟ[ ΣΑΡΑ / ΠΕΤΡΑ /ΘΡΑΜΗ ]

Ιδιότητα: 
Ιδιώτης
Τηλέφωνο: 
6932357353